المسار ميديا المسار ميديا
recent

اخر المواضيع

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

أحد عشية
آمنة الرميلي  

أحَدْ عشيَّة
في دَارْ منسِيَّة
لا بابْ يدقّْ
لا غْبارْ ثنيَّة..
×××××
أحَدْعشيَّة
والشّمْس طْياحْ
تلَمْلِمْ في شْعرْها
وقيِّتْ مِرْواحْ
والدّنْيا وْراهَا
ضحْكاتْ وجْراحْ
تِكْتِبْ سْطَرْ
وتِمْحَاتْ ألْواحْ..
××××××
أحَدْ عشيَّة
والدّنْيا ضْبابْ
والقلْبْ مْسكِّرْ
بَابْ عْلى بابْ
وسْمَا بَكَّايَة
سْحابْ وراء سْحابْ
لا تسْمعْ دعْوة
لا تردّ جْوابْ..
×××××
أحَدْ عشيَّة
والرّيحْ تْنوحْ
ووجوهْ غْريبَة
ع البُعْدْ تْلوحْ
تظهرْ وتْغيبْ
لا تْقُولْ لا تْبُوحْ
تكْتبْ حْروفْ
بالحزْن تْفوحْ..
×××××
أحَدْ عشيَّة
واللّيلْ داهِمْ
يعشِّشْ في الرّوحْ
في ظْلامُو سَاهِمْ
يفَرْفِتْ بجْناحو
في لَحْنُو هايِمْ..
××××××
أَحدْ عْشِيَّة
وشجْرة عرْيانَة
تتْلفِّتْ للّيلْ
ترْعشْ بَرْدانة
تمدّْ صوابعْها
تصلّي هيْمانَة
بَالِكْشِي ترْجعْ
خضْراء مزْيانة!..
×××××
أحدْ عْشيَّة
رْوايحْ غْريبَة
ريحة البلادْ؟
وأحْبابْ بْعادْ
ريحتْهمْ قْريبَة؟
رِيحَة حْكاية
لازِمْها تِكْملْ
نْهايتْها صْعيبَة !..
×××××
أَحَدْ عْشيَّة
في دَارْ مِنْسيَّة
لاَ بابْ يدُقّْ
لا غْبارْ ثْنيَّة
ضْلُوعي ملْويَّة
نسْتَنَّى فيكْ
تطلّْ عليَّ !!


التعليقات